1. TOYS”R”US och ansvar

1.1 Ansvarstagande produktsortiment och marknadsföring

Det är genom våra produkter och vår marknadsföring som vi interagerar direkt med barnen och deras familjer. Eftersom vår målgrupp är barn så har vi ett ännu större ansvar att agera etiskt, både vad gäller produkterna vi erbjuder och i vår marknadsföring.

Etiskt produktutbud

Vi vill inte att barn ska utsättas för produkter som kan påverka dem negativt, t.ex. genom att skicka olämpliga signaler eller orsaka känslomässiga eller fysiska skador. Därför har vi utvecklat en Policy gällande etiskt produktutbud som klart och tydligt definierar vilka typer av produkter som vi inte har i vårt sortiment.

Några exempel på typer av produkter som vi inte säljer i våra butiker:

Tobak och alkohol: Vi erbjuder inte produkter som kan anses främja användandet av tobak eller alkohol. I den mån det är möjligt så gäller detta även återgivningen av relaterade logotyper på bl.a. fotbollskort och modellfordon.

Leksaksvapen: Vi säljer inte leksaksvapen som anses vara realistiska kopior av moderna skjutvapen och som kan associeras med modern krigföring, terror eller gatuvåld. Vi är däremot medvetna om att de flesta barn vid något tillfälle är intresserade av rollspel där ”de goda” kämpar mot ”de onda”. Av detta skäl erbjuder vi leksaksvapen, t.ex. cowboypistoler, för användning i rollspelslekar.

Exempel på våra ståndpunkter inom ansvarsfull marknadsföring

Säkra lekar

Vi erbjuder skyddsutrustning för produkter som cyklar, skateboards och rullskridskor. Vi ser även till att den relevanta skyddsutrustningen visas upp i vår reklam för dessa produkter.

Rätt intryck av produkternas funktioner

Vi gör reklam för produkter på ett sätt som ger barnen rätt intryck av produkternas funktioner. Det förhindrar att barnen blir besvikna.

Du kan läsa mer här

1.2. Säkra och ansvarstagande arbetsförhållanden

Vi har ett socialt efterlevnadsprogram som hjälper oss att se till att våra produkter tillverkas under ansvarstagande arbetsförhållanden. Våra produkter tillverkas endast av fabriker som övervakas i enlighet med våra standarder för socialt ansvar.

Vi äger inga av fabrikerna själva, utan samarbetar med våra leverantörer för att se till att alla som arbetar i fabriken har säkra och humana arbetsförhållanden, och att deras rättigheter respekteras.

När vi besöker en fabrik för att genomföra en inspektion kontrollerar vi att arbetsförhållandena efterlever internationella mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga regler. Det innebär att vi tittar på områden som arbetstimmar, löner och övertid, att en lägsta åldersgräns på 16 år respekteras, att lönen är lika för män och kvinnor, att det finns nödutgångar och att branddörrarna inte har blockerats samt att det finns säkerhetsutrustning som de anställda har lärt sig att använda. Det är bara några av sakerna vi kontrollerar.

Läs mer här